Indkaldelsen til ordinær generalforsamling

Frederikshavn Badminton Klub afholder mandag den 27. marts 2023 kl. 17:00 ordinær generalforsamling i klubbens lokale i Badmintonhallen i Arena Nord.

Klubben har de senere år oplevet stor fremgang blandt ungdomsholdene, hvor mange af spillerne deltager i holdkampe såvel som individuelle turneringer.

I klubben er der, udover de ugentlige træningspas, arrangementer, hvor spillerne er sammen om andet end det at spille badminton og hvor det sociale bliver vægtet højt. Her samles man på kryds af holdene, køn og alder og har nogle hyggelige og sjove timer sammen.

Klubben har aktuelt fem bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Som bestyrelsesmedlem har man mulighed for at have indflydelse på, hvordan man planlægger sæsonen – både hvad angår trænerstaben og hvilke arrangementer, der kunne være gode at lave for spillerne i løbet af en sæson.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden, hvor fokus er på at udvikle og være tovholdere for de arrangementer, der planlægges. Skulle man have lyst til at have indflydelse i en klub, hvor der er en god stemning, og hvor der er seriøsitet i det, vi laver, er man meget velkommen til at melde sig.

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af revisor
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Eventuelt

Mikal Nielsen og Lotte Vestergaard er på valg. Begge er villige til genvalg. Mathias Norsk er udtrådt af bestyrelsen, hvorfor der skal indvælges nyt bestyrelsesmedlem for ham.
Der er stemmeret til alle spillere over 15 år samt forældre til ungdomsspillere under 15 år med fuldmagt.

Klubben håber på stort fremmøde til generalforsamlingen.

 

Mvh bestyrelsen