Børneattest

Myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller  lærere for børn under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik, såfremt der er tale om en fast tilknytning. Det kan fx være skolelærere, fodboldtrænere, spejderledere, dagplejemødre, livreddere i en svømmehal eller pedeller på skolen.

Pligten omfatter også familiemedlemmer over 15 år eller andre over 15 år med en relation til den ansatte eller beskæftigede, der indebærer, at også de har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

En børneattest for en person skal være med til at sikre, at voksne der er beskæftigede – som frivillige eller ansatte – ikke har været straffet for overgreb på børn

Det er klubbens  trænere der selvstændigt, årligt udfylder sine oplysninger, udskriver og påfører egen underskrift på formularen, der herefter afleveres i klubben til dennes underskrift og for videre ekspedition til politiet.

Her kan du hente en “Børneattest”-formular, der skal udfyldes og underskrives af dig og afleveres i klubben.