Bestyrelsen

Nuværende bestyrelse er valgt ved generalforsamlingen i april 2017 og består af:

  • Lone Nielsen
  • Lotte Vestergaard
  • Bjarke Friis
  • Claus Markfoged
  • Mikal Nielsen

Bestyrelsen er foreløbigt konstitueret med solidarisk formandskab. Klubben tegnes formelt af to vilkårlige medlemmer af bestyrelsen.

Suppleanter:

  • Glenn Kajgaard