Bestyrelsen

Nuværende bestyrelse er valgt ved generalforsamlingen i april 2017 og består af:

  • Lone Nielsen
  • Lotte Nyholm Henriksen
  • Søren Stoklund Munch
  • Rikke Stenbakken
  • Bjarke Friis

Bestyrelsen er foreløbigt konstitueret med solidarisk formandskab. Klubben tegnes formelt af to vilkårlige medlemmer af bestyrelsen.

Suppleanter:

  • Helge Bjerreskov
  • Glenn Kajgaard