Indkaldelse til ordinær generalforsamling 8. april 2024

Frederikshavn Badminton Klub afholder mandag den 8. april 2024 kl. 17:00 ordinær generalforsamling i klubbens lokale i Badmintonhallen i Arena Nord.
Klubben har de senere år oplevet stor fremgang blandt ungdomsholdene, hvor mange af spillerne deltager i holdkampe såvel som individuelle turneringer.

I klubben er der, udover de ugentlige træningspas, arrangementer, hvor spillerne er sammen om andet end det at spille badminton og hvor det sociale bliver vægtet højt. Her samles man på kryds af holdene, køn og alder og har nogle hyggelige og sjove timer sammen.

Klubben har aktuelt fem bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Som bestyrelsesmedlem har man mulighed for at have indflydelse på, hvordan man planlægger sæsonen – både hvad angår trænerstaben og hvilke arrangementer, der kunne være gode at lave for spillerne i løbet af en sæson.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden, hvor fokus er på at udvikle og være tovholdere for de arrange-menter, der planlægges. Skulle man have lyst til at have indflydelse i en klub, hvor der er en god stemning, og hvor der er seriøsitet i det, vi laver, er man meget velkommen til at melde sig.

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af revisor
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Eventuelt
Christian Thode, Helle Laursen og Nita Svendsen er på valg. Alle 3 er villige til genvalg.

Der er stemmeret til alle spillere over 15 år samt forældre til ungdomsspillere under 15 år med fuldmagt.

Klubben håber på stort fremmøde til generalforsamlingen.
Mvh bestyrelsen

Indkaldelsen til ordinær generalforsamling

Frederikshavn Badminton Klub afholder mandag den 27. marts 2023 kl. 17:00 ordinær generalforsamling i klubbens lokale i Badmintonhallen i Arena Nord.

Klubben har de senere år oplevet stor fremgang blandt ungdomsholdene, hvor mange af spillerne deltager i holdkampe såvel som individuelle turneringer.

I klubben er der, udover de ugentlige træningspas, arrangementer, hvor spillerne er sammen om andet end det at spille badminton og hvor det sociale bliver vægtet højt. Her samles man på kryds af holdene, køn og alder og har nogle hyggelige og sjove timer sammen.

Klubben har aktuelt fem bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant. Som bestyrelsesmedlem har man mulighed for at have indflydelse på, hvordan man planlægger sæsonen – både hvad angår trænerstaben og hvilke arrangementer, der kunne være gode at lave for spillerne i løbet af en sæson.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden, hvor fokus er på at udvikle og være tovholdere for de arrangementer, der planlægges. Skulle man have lyst til at have indflydelse i en klub, hvor der er en god stemning, og hvor der er seriøsitet i det, vi laver, er man meget velkommen til at melde sig.

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af revisor
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Eventuelt

Mikal Nielsen og Lotte Vestergaard er på valg. Begge er villige til genvalg. Mathias Norsk er udtrådt af bestyrelsen, hvorfor der skal indvælges nyt bestyrelsesmedlem for ham.
Der er stemmeret til alle spillere over 15 år samt forældre til ungdomsspillere under 15 år med fuldmagt.

Klubben håber på stort fremmøde til generalforsamlingen.

 

Mvh bestyrelsen

Rune Christtreu ny cheftræner i FBK

Det er med kæmpe stor badmintonglæde vi har ansat Rune til den kommende sæson. Han har i den forgangne sæson gennemført trænerkurser i regi af Badminton Danmark og skal videreuddanne sig yderligere. Rune er nuværende spiller på vores VEB seniorhold på 3 division og er qua sin egen træningsindsats og sin væremåde et kæmpe forbillede både på og udenfor banen. Rune har tidligere været træner i Hjørring, BTI og Skagen.

Rune vil stå på alle træningerne mandag, onsdag og torsdag (morgen og eftermiddag/aften). Rune vil sammen med Jonas Mortensen, som tar træningen tirsdag, og Jeppe Østergaard, som tager træningen fredag, sørge for udviklingen af alle vores ungdomsspillere.

Til den kommende sæson vil der også være et nyt sportsligt udvalgt bestående af Helle Laursen, Glenn Kajgaard, Christian Thode samt trænerne. Ungdomsudvalget med Nita og Helle fortsætter.
Vi glæder os til at fortælle meget mere om vores ideer og tanker til nethejsning og vi glæder os til sæsonstart og et FBK hvor vi er meget “Mere end bare fjer”
Sommerhilsen fra bestyrelsen i FBK

25. juli 2022

FBK indkalder til årets generalforsamling

Frederikshavn Badminton Klub holder tirsdag 5. april 2022 kl. 18:00 ordinær generalforsamling i klubbens lokale i Badmintonhallen i Arena Nord.

FBK har de senere år oplevet fremgang blandt ungdomsholdene, hvor mange af spillerne deltager i holdkampe og individuelle turneringer.

I klubben er der, udover de ugentlige træningspas, arrangementer, hvor spillerne er sammen om andet end det at spille badminton og hvor det sociale bliver vægtet højt. Her samles man på kryds af holdene, køn og alder og har nogle hyggelige og sjove timer sammen.

Klubben har aktuelt seks bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Som bestyrelsesmedlem har man mulighed for at have indflydelse på, hvordan man planlægger sæsonen – både hvad angår trænerstaben og hvilke arrangementer, der kunne være gode at lave for spillerne i løbet af en sæson.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden, hvor fokus er på at udvikle og være tovholdere for de arrangementer, der planlægges. Skulle man have lyst til at have indflydelse i en klub, hvor der er en god stemning, og hvor der er seriøsitet i det, vi laver, er man meget velkommen til at melde sig.

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af revisor
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Eventuelt

Christian Thode, Mathias Norsk og Anders Christiansen er på valg. Anders Christiansen ønsker ikke genvalg. Christian Thode og Mathias Norsk er villige til genvalg.

Der er stemmeret til alle spillere over 15 år samt forældre til ungdomsspillere under 15 år med fuldmagt.

Peter Wesselsvej 49, Frederikshavn