Ungdomsspillerudvalget

Ungdomsudvalget (USU) udpeges løbende og er pt. en del af bestyrelsen.