Refusion af udlæg for Frederikshavn Badminton Klub (on-line formular)

OBS!

1. Benyt et almindeligt punktum "." som decimalkomma (og ikke som på det numeriske tastatur).

2. Udbetaling af udlæg for klubben vil kun finde sted hvis bilag for alle udgifter er vedhæftet og afleveret senest 30 dage efter det første udlæg har fundet sted.

Total: