Generalforsamling 2018

Torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00 i FBK` klublokale

(Der er stemmeret til alle spillere over 15 år, samt forældre til ungdomsspillere under 15 år med fuldmagt)

Program for aftenen:

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter (ses på http://fbk-frederikshavn.dk/vedtaegter/

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen aflægger beretning – herunder seniorspillerudvalget og ungdomsspillerudvalget
  3. Fremlæggelse af det redigerede regnskab til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse – jf. §14
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Ændring af Vedtægt: Klub uden formand.
  10. Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *